Press "Enter" to skip to content

Janowice Wielkie – otwarcie wyremontowanego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich na przestrzeni ostatnich lat rozszerzył swoją działalność i wprowadził wiele pozytywnych zmian w trosce o zdrowie pacjentów. Wybudowano Park Aktywnej Rehabilitacji oraz zmodernizowano pomieszczenia Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej. 6 czerwca 2022 r. odbyło się oficjalne otwarcie wyremontowanego Oddziału, który został już oddany do użytku pacjentów.

Ostatnie dwa lata były dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich intensywne w zakresie prowadzonych działań inwestycyjnych. Sukcesywnie zmierzamy do poprawy warunków opieki medycznej w naszych marszałkowskich szpitalach. Dzięki modernizacji budynku szpitala zwiększył się komfort i bezpieczeństwo osób w nim przebywających. Bardzo ważnym aspektem jest to, że przestrzeń została przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – mówi Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Park Aktywnej Rehabilitacji

Głównym założeniem budowy Parku Aktywnej Rehabilitacji było stworzenie pacjentom szpitala warunków, które wpłyną pozytywnie na przywrócenie ich sprawności fizycznej i psychicznej. Celem stała się realizacja współczesnych standardów technicznych oraz stworzenie lepszych warunków pobytu i leczenia osób z niepełnosprawnościami po udarach, wypadkach i innych urazach. Dzięki inwestycji pacjenci mają możliwość kontynuowania aktywnej rehabilitacji i aktywnego wypoczynku również po zakończeniu zabiegów realizowanych w obecności fizjoterapeuty. Wartość inwestycji to ponad 1,1 mln zł pochodzącychze środków własnych szpitala, Budżetu Województwa Dolnośląskiego i środków PFRON.

Remont dachu i modernizacja Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

W roku 2020 r. rozpoczęta została inwestycja związana z modernizacją całego poszycia dachowego budynku Szpitala. Wcześniej dach pokryty był blachodachówką, która w wyniku ciężkich warunków atmosferycznych uległa zniszczeniu. W wyniku powstałych uszkodzeń dochodziło do zalewania pomieszczeń szpitala na III piętrze budynku. Inwestycję zakończono w kwietniu 2021 r. Wartość inwestycji wynosiła 1,3 mln zł z czego środki własne Szpitala to 841 tys. zł a dotacja z Budżetu Województwa Dolnośląskiego 500 tys. .

Przeprowadzenie remontu dachu umożliwiło w roku 2021 r. przystąpienie do kolejnego etapu działań związanych z modernizacją pomieszczeń Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej znajdujących się na III piętrze. Inwestycja ta jest finansowana ze środków RFIL w wysokości 1,5 mln zł oraz ze środków PFRON w wysokości 633 tys. zł. W ramach tej inwestycji nastąpiła modernizacja pomieszczeń znajdujących się w obrębie całej kondygnacji Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej.

Inwestycja polegająca na całkowitym remoncie III piętra pod Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej była możliwa dzięki montażowi finansowemu z trzech źródeł – środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środków samorządu województwa oraz środków PFRON. Jest to szansa poprawienia jakości opieki medycznej oraz komfortu dla pacjentów, którzy przebywają w Szpitalu Rehabilitacyjnym w Janowicach Wielkich – mówi Krzysztof Mróz Senator RP.

Naszym celem jest poprawa jakości realizowanych świadczeń rehabilitacyjnych nie tylko poprzez świadczenie ich przez wykwalifikowany personel, ale także poprzez zapewnienie pacjentom, jak najlepszych warunków lokalowych i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościamimówi Rafał Dyjur Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyznał dla Szpitala dodatkowe środki w formie dotacji w wysokości 771 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie prac instalacyjnych i montaż centrali wentylacyjnej dla zapewnienia właściwego obiegu powietrza w pomieszczeniach szpitalnych. Dzięki temu będzie możliwe zastosowanie wentylacji mechanicznej w modernizowanych pomieszczeniach, a także w przyszłości podłączenie do tego systemu również pomieszczeń Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej znajdujących się na niższej kondygnacji. Oddział został oddany już do użytku pacjentów, a dalsze prace zmierzające do uruchomienia systemu wentylacji będą kontynuowane maksymalnie do października br.

Comments are closed.